Klucze dynamometryczne Teng Tools szybko stały się jednymi z najbardziej popularnych narzędzi na rynku, jako że wielu pracowników technicznych w warsztatach motoryzacyjnych oraz inżynierów produkcji i utrzymania ruchu w przemyśle, wybiera klucze dynamometryczne Teng Tools.

Gama kluczy obejmuje narzędzia z chwytem w rozmiarach od ¼” do ¾”, z wartością momentu do 980 Nm, zarówno o działaniu dwukierunkowym jak i w wykonaniu klasycznym. Wszystkie posiadają unikalną funkcję Teng Tools, tj. podziałkę kątomierza, służącą do końcowego dociągania śrub.

Ponadto, każdy klucz dynamometryczny jest indywidualnie testowany i certyfikowany w wytwórni, aby zagwarantować jego dokładność +/- 4%, mieszczącą się z zapasem w normie DIN. To typowa cecha wyróżniająca Teng Tools – zapewnienie dodatkowych korzyści bez podwyższania ceny, nawet za produkt o wyższej jakości.

JAK PRAWIDŁOWO POSŁUGIWAĆ SIĘ KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM

Zawsze:

  • Zawsze używać klucza dynamometrycznego do uzyskania żądanej wartości momentu obrotowego. Nie używać go jako podstawowego narzędzia do dokręcania lub odkręcania elementów mocujących.
  • Zawsze przed dokręceniem oczyścić brudne lub zardzewiałe gwinty.
  • Zawsze obchodzić się z kluczem dynamometrycznym ostrożnie. Jeden upadek może zepsuć dokładność nawet o 30 procent. Jeżeli dojdzie do upadku klucza, należy dokonać ponownej kalibracji.
  • Zawsze, gdy nie jest używany, trzymać klucz w futerale ochronnym.
  • Zawsze przykładać moment powoli, precyzyjnie. Unikać ruchów gwałtownych, szarpiących.
  • Zawsze chwytać klucz dynamometryczny w części centralnej rękojeści. Jeśli zajdzie potrzeba użycia dwóch rąk, umieścić jedną rękę na drugiej.
  • Zawsze po zakończeniu pracy, przestawić klucz dynamometryczny do położenia „zerowego”.
  • Zawsze używać właściwej nasadki klucza dynamometrycznego, dopasowanej do rozmiaru dokręcanego elementu.

Nigdy:

  • Nigdy nie używać klucza dynamometrycznego jako dźwigni. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu odpowiedzialnego za wartość momentu.
  • Nigdy nie przekraczać zalecanego zakresu roboczego klucza dynamometrycznego.