Regulamin strony Teng Tools

  1. Administratorem strony TengTools.pl jest Luna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-155, Konduktorska 39B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493745, NIP: 2050003846, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 00,00 zł.
  2. Użytkownikiem jest osoba, która przegląda, czyta lub pobiera treści ze strony TengTools.pl.
  3. Newsletter – prawa i obowiązki użytkownika i administratora.

3.1 Użytkownik ma następujące prawa:

  • Otrzymywanie newsletterów
  • Wypisanie się

3.2 Administrator ma następujące prawa:

  • Wysyłanie na skrzynkę e-mail Użytkownika newslettera
  • Wysyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora i osób trzecich na adres Użytkownika

3.3 Użytkownik, który podał adres email w celu zapisania się do newslettera, wyraża zgodę na jego otrzymywanie. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z ich otrzymywania.

  1. Ochrona danych osobowych.

4.1 Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2 Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

4.3 Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4.4 Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej – w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi.