Polityka prywatności użytkowników witryny tengtools.pl

  1. Prywatność

Polityka prywatności i polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://tengtool.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Luna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Konduktorska 39b,KRS:0000493745, NIP:2050003846, która jest właścicielem domeny tengtools.pl  . Luna Polska Sp. z o.o.   poważnie podchodzi do prywatności,  cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy, udostępniając nam swoje dane osobowe. Danych tych używamy zawsze w sposób uczciwy i godny zaufania użytkowników.

Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, o tym, do czego je wykorzystujemy, oraz komu je udostępniamy, a także z kim należy się skontaktować w razie wątpliwości.

  1. Ogólne zasady prywatności w witrynie internetowej.

Korzystanie z witryny internetowej tengtools.pl nie wymaga ujawniania tożsamości przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych, które standardowo zbieramy podczas korzystania użytkownika z witryn internetowych przedstawiamy poniżej. Jeśli użytkownik rejestruje się w celu korzystania z naszych usług lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularzy, są przedstawione szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika uzyskanych w związku z jego rejestracją.

  1. Pliki cookie

Używamy plików cookie i pikseli śledzących, aby gromadzić dane dotyczące korzystania z witryny przez użytkowników w celu dostosowania witryny do ich potrzeb, dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania z serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzeń końcowych użytkowników, tworzenie statystyk, utrzymanie sesji użytkownika, dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych. Gromadzenie takich danych o używaniu i tworzenie profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy użyciu ID pliku cookie. Tworzymy i przechowujemy takie profile używania wyłącznie jako anonimowe i nie łączymy ich z nazwą użytkownika ani innymi informacjami mogącymi ujawnić jego tożsamość takimi jak adres e-mail.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub infekowania wirusami komputera użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Luna Polska Sp. z o.o., oprogramowanie zainstalowane przez użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z witryny będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika). Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu

  1. Newsletter na stronie www.tengtools.pl

Osoby zapisujące się do bezpłatnego newslettera ze strony tengtools.pl  proszone są o wypełnienie pól formularza i wyrażenie zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej zwaną RODO) wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie i zbieranie ich danych osobowych przez Luna Polska Sp. z o.o. w celach: przesyłania katalogów w formie elektronicznej z produktami i usługami oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług, a polegającego na przekazywaniu, wyświetlaniu lub przesyłaniu informacji handlowych (newsletter) za pomocą urządzeń komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane te nie będą automatycznie przetwarzane (profilowane) oraz nie będą przekazywane poza obszar UE, EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

  1. Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na zachowanie lub niezachowanie przez operatorów tych witryn z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

  1. Okres przechowywania danych osobowych przez Luna Polska Sp. z o.o

Luna Polska Sp. z o.o  będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, do jakich te dane osobowe zostały zebrane albo do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą lub wniesienia przez nią skutecznego sprzeciwu.

  1. Prawa użytkownika do ochrony danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać od Luna Polska Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania przez Luna Polska Sp. z o.o danych osobowych oraz dostępu do takich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne, oraz żądać ich usunięcia. Użytkownik ma również prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, co oznacza żądanie od Luna Polska Sp. z o.o ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami RODO.

Użytkownik ma także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych (przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez Luna Polska Sp. z o.o odbywa się na podstawie zgody lub wynika z umowy i jest zautomatyzowane.

Użytkownik może też złożyć w odpowiednim organie nadzorczym skargę dotyczącą przetwarzania przez Luna Polska Sp. z o.o danych osobowych użytkownika.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności oraz  w celu realizacji swoich uprawnień, użytkownicy witryny mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: info@lunapolska.pl

  1. Postanowienia końcowe

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Luna Polska Sp. z o.o. i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.