Gdy Wintec (Waikato Institute of Technology) zdecydował się zoptymalizować proces kształcenia zawodowego swoich studentów, udoskonalić kosztowo wyniki produkcji i kształcenia oraz zadbać o bezpieczne środowisko pracy, z jednoczesnym pozbyciem się wąskich gardeł, postanowił wdrożyć system Ready, Steady, Go (Do biegu, Gotowi, Start).

Wintec, techniczna uczelnia zawodowa w Hamilton w Nowej Zelandii, kształcąca około 1000 studentów rocznie, przyjęła propagowane przez Teng Tools nowe zasady organizacji warsztatów, gdzie głównym celem jest optymalizacja przepływu pracy. Po przeanalizowaniu stosowanych na całym świecie systemów pod kątem najlepszego dopasowania do ich potrzeb, wybrali system Teng Tools Ready, Steady, Go, a ponieważ już wcześniej używali narzędzi Teng Tools, była to dobra okazja do rozszerzenia współpracy.

PLANOWANIE, SELEKCJA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Jednym z problemów w istniejącym miejscu szkoleń było korzystanie z tych samych szafek narzędziowych przez wiele osób i odkładanie narzędzi za każdym razem w inne miejsca. Narzędzia gubiły się, powodując niepotrzebną stratę czasu na ich poszukiwanie, nie mówiąc już o wysokich kosztach ponoszonych na uzupełnianie utraconych narzędzi. Problemy te powodował fakt, iż nie było naturalnego punktu zbiorczego w pobliżu strefy roboczej. Poza tym, narzędzia choć ważne, ale rzadko używane, zajmowały przestrzeń potrzebną do pracy, bo nie było dobrego sposobu ich  przechowywania. Zdarzały się też problemy natury BHP, gdy dochodziło do urazów przy sięganiu do szafek po luźno leżące narzędzia.

Planując wprowadzenie systemu Ready, Steady, Go, Wintec i Teng Tools wspólnie przeanalizowali istniejące środowisko pracy i zdefiniowali projektowane zadania oraz rodzaje narzędzi wymaganych w poszczególnych obszarach. Już na tym wstępnym etapie widać było, że Wintec może uniknąć zatorów w pracy, uzyskać oszczędność czasu i zwiększyć wydajność, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych warunków pracy. Po dokładnym ustaleniu wszystkich procesów i potrzeb, drugim etapem była analiza pełnego zasobu posiadanych narzędzi i pozbycie się pozycji niepotrzebnych. Trzecim i ostatnim etapem było nowe urządzenie warsztatów, zgodne z wymogami sytemu Ready, Steady, Go.

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD TRZY NOWE STREFY

Plany projektowe i realizacja objęły trzy główne obszary:

  • Strefa Ready to miejsce, gdzie Wintec umieścił narzędzia dostępne dla studentów w razie potrzeby, ale które są rzadko używane.
  • Strefa Steady, została usytuowana w pobliżu strefy Go, aby uniknąć straty czasu na chodzenie tam i z powrotem – umieszczono w niej narzędzia, używane przez uczniów codziennie. Studenci uzyskali jasny ogląd i logiczny układ tych narzędzi.
  • Strefa Go to miejsce, w którym uczniowie wykonują bieżącą pracę. Tutaj znajduje się wystarczająca przestrzeń robocza dla ruchomych zestawów narzędziowych. Na tym obszarze mają też oni dostęp do narzędzi, płynów i innych rzeczy potrzebnych do codziennej pracy.

Uczelnia potrzebowała wolnego miejsca do realizacji nowego systemu i rozpoczęła od opróżnienia istniejącego obszaru roboczego. Od chwili rozpoczęcia reorganizacji pomieszczeń do zakończenia urządzania i testów roboczych, nowy system Ready, Steady, Go potrzebował zaledwie trzech dni.

System Ready Steady Go Teng Tools 2

System Ready, Steady, Go, Teng Tools wdrożony w Wintec (Waikato Institute of Technology) w Nowej Zelandii.

Korzyści płynące z nowego systemu, w którym Wintec i jego studenci cieszą się świadomością, że mają w każdej chwili dostęp do odpowiednich urządzeń we właściwym miejscu i we właściwym czasie, stały się oczywiste od samego początku. Zwiększona wydajność pracy, bardziej bezpieczne stanowiska robocze z naturalnym tokiem procesu produkcyjnego, przy większej możliwości zmian i lepszej efektywności kosztowej jest niewątpliwym atutem systemu. Matt Williams, kierownik działu eksploatacji w Wintec, mówi, że są bardzo zadowoleni z systemu Ready, Steady, Go i bez wahania polecają go innym.